Parteros Minne (ox)

Parteros Minne (ox)   50 000 kr  2400 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 58,5 kg.
Tillägg: För varje seger fr o m 1 augusti 2015 2 kg t o m 6 kg.