Ramonia Cup (ox)

Göteborg           30 000 kr                    1600 gr

För 3-åriga hästar av arabisk fullblodsras samt äldre som på anmälningsdagen inte har högre handicaptal än 55, alternativt inget. 3-åriga har företräde.
Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 60,5 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 september 2014 insprungen summa av 5000 kr 1 kg.