SSAR Race for Happy Amateurs (Am ox)

SSAR Race for Happy Amateurs (Am ox)
Amatörryttare.

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: 4-åriga 62 kg, äldre 63 kg.
Tillägg: För varje seger fr o m 1 oktober 2015 2 kg t o m 6 kg.