ARABHÄSTLÖPNING

ARABHÄSTLÖPNING (max 63) 40.000 kr 2100 gr För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 63 alt inget handicaptal. Ryttare under 18 år ej tillåtet. Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 59 kg. Tillägg: För varje seger from 1 juni 2020 2 kg.
Anmälan: måndag 7 juni före kl 14.00
Vikter: onsdag 9 juni före kl 12.00
Startanmälan: fredag 11 juni före kl 09.30