Wathba Stud Farm Copenhagen Cup (ox)

Klampenborg            50 000 DKK             1800 gr

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 57 kg. Ingen viktlättnad för ryttare.
Tillägg: Om segrat Gr3PA 2 kg, Gr2PA 4 kg, Gr1PA 6 kg.