Inte bara St Moritz

…. drabbas av otjänlig bana. Söndagens tävlingar på Täby i eftermiddag ställs också in.
I veckan kommer SG med besked om de inställda loppen kan ridas vid senare tillfälle, och i så fall vilka.