Notering om årsmöte

Årsmötet kommer att hållas Söndagen 24 mars.
Plats och klockslag är ännu inte fastställt. Dock är det fastställt att ÅM kommer äga rum i SKÅNE.

SARA att bjuda på fika i samband med mötet och betalande medlemmar på en middag efteråt och vi hoppas att så många som möjligt vill och kan komma för att spåna 2024 och ha en kul stund tillsammans!

HAR DU BETALAT DIN MEDLEMSAVGIFT?
För att vara röstberättigad på årsmötet krävs ett medlemskap.
Det kostar 300:-/år att vara medlem. Sätt in pengarna på plusgiro 29 61 79-5 märkt med ditt namn.

/Styrelsen