Om lopp på Klampenborg

Anmäl fler till Klampenborg 2 maj, så att vi inte riskerar att ”tappa” lopp.

Anmälningsavgifterna i Qatar NEAR Spring Cup 2 maj, och Qatar NEAR Autumn Mile 24 oktober är 350 danska kronor, och prissumman i båda är 30 000 danska kronor, vilket motsvarar ungefär 37 000 svenska.

I det bättre betalda Wathba Stud Farm Copenhagen Cup på Saturday Night Race 15 augusti kostar det 350 danska kronor + 650 danska att vara med. Prissumman där är 50 000 danska, drygt 62 000 svenska.

I sponsorvillkoren för Qatar NEAR-pengarna gäller en gräns på 75 i formtal för hästarna, ibland är gränsen till och med satt lägre eftersom sponsorn även vill gynna den lägre gruppen. Ett undantag för max 75 görs faktiskt, efter överenskommelse, och det är för Strömsholm eftersom det är det äldsta traditionella arabloppet i Skandinavien.

Totalt sett innebär loppen i Danmark – och Wathba-loppet på Övrevoll – ett faktiskt tillskott av 4 löptillfällen. De ersätter inga alternativ i Sverige, där vi fått sammanlagt 27 lopp, Gärdet inräknat.

För att passa hyggligt – inte idealiskt, det är orimligt – för så många hästar som möjligt i kategorierna bättre-mellanhästar-sämre/debutanter, och för att kunna fungera som förberedelse inför andra, större uppgifter ser löpschemat ut som det gör. I Skandinavien. Vi är en skandinavisk organisation.

Åtminstone för Klampenborg gäller att hästar som inte tar med sig prispengar hem kan räkna med transportbidrag, 600 kr för hästar i Sydsverige, 1000 kr för hästar i Stockholmsregionen. Till skillnad från i Sverige finns transportbidraget kvar där.

PS – åk gärna och kolla Volatile xx på hemmabanan Jägersro måndag kväll. Mer info finns i Nyheter under denna.