Uppdatering kring inställda lopp

Det pågår just nu ett gediget arbete för att få till stånd ett par ersättningslopp för de löpningar vi förlorat pga Covid-19.
Som det ser ut nu planeras det för två löp i juni, ett för lite högre handikappade hästar och ett för lägre hkp/ingen hkp, och vi håller er uppdaterade så fort vi får klartecken.

Nyakvalade hästar?

För att kunna fortsätta arbetet kring ev. extra lopp måste vi få veta hur många som kan ha hästar klara o kvalade i juni? Ni kan skicka svar antingen till Bodil Blomkvist på stig.[email protected] eller till My Åberg på [email protected].

Om vi, efter er aktivas önskemål, skall få till löp där 3-åringar kan vara med så måste vi veta förutsättningarna. Det är därför också viktigt att det är realistisk information.