Viktig, och glad, info om prispengarna

Svensk Galopp börjar från 27 augusti att betala ut prispengar enligt gamla modellen, det vill säga till de fem främsta om inte propositionen säger annat.
Läs mer på svenskgalopp.se, Nyheter