Vinterprop för 8 januari

SG har skrivit ut några lopp för början av nästa år. Där finns en arabhandicap 8 januari, med anmälan 27 december, och den ser ut så här:

Arabhandicap 30 000 kr  1500 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga plus 0,5 kg, äldre 5 kg.

Under februari är det uppehåll. Tävlingsdagar i mars är 5, 19 och 29 mars, och SG återkommer med planering och innehåll.