6 anmälda till Dag Ulvegärdes minne, GBG

Göteborgs andra lopp för amatörryttare lockade endast 6 deltagare och är öppet för efteranmälningar.
Startanmälning sker på måndag 24/9.