Anmälda till Qatar NEAR Parteros Minne

Nio hästar finns på anmälningslistan till årets sista Qatar NEAR-löpning på Täby, som också tillägnas Parteros minne. Det är en stayer, åldersviktslöpning och den vänder sig till hästar som för dagen har högst 75 i handicaptal.  Startanmälan på torsdag före 9.30.

5. QATAR NEAR PARTEROS MINNE (ox) 47.500 kr 2000 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras födda, ägda eller tränade i Skandinavien, Nederländerna, Tyskland, Belgien eller Schweiz, med handicaptal på anm.dagen hgöst 75 alt.inget handicaptal.
Vikt: 57 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 november 2013 2 kg tom 6 kg.* = Efteranmäld

89 30 59 66 NIRAAN (FR) C Goss
74 12 59 66 ANAGORN Z REGULA (POL) B Blomqvist
67 30 61 72 BISHT (GB) H Engblom
65 5 57 69 MAALOOF (GB) M Smedman
62 0 57 53 MEDUZ M Hagman-Eriksson
54 20 59 70 NEIRA ROYAL Å Borger
29 4 57 66 DARAAHEM (GB) C Goss
15 15 57 60 GE QADIR (HOL) M Hagman-Eriksson
10 10 55 50 PAMILLS LIPSE M Hagman-Eriksson

Till onsdag 10 december är också Celistar anmäld för kval.