Information från Årsmötet

SARA avhöll sitt årsmöte igår, 19 mars, på Burgårdens Gymnasium i Göteborg.

Gällande styrelsen föreslogs Bodil Blomqvist, Nils Rosenkjaer och Camilla Nilsson till omval på 2år som ord. ledamöter. Valberedningens förslag godkändes.
Annelie Eriksson önskade avgå i förtid för fyllnadsval på 1 års föreslogs Johanna Brand, godkändes.
Roland Ask blev omvald som suppleant på 2 år och Johanna Eriksson nyvald på 2 år.

Styrelsen ser ut som följer:
Bodil Blomqvist (ordförande /kassör)
Nils Rosenkjaer (vice ordförande)
My Åberg (sekreterare)
Camilla Nilsson (ord. ledamot)
Charlotte Goss (ord. ledamot)
Johanna Brand (ord.ledamot)
Johanna Eriksson (suppleant)
Roland Ask (suppleant)

Revisor samt revisorssuppleant blev Kerstin Kimfors & Gert-Åke Åberg
Vaberedningen består av Stig Pilroth (sammankallande) samt Göran Eriksson.

Under årsmötet godkändes motionen på stadgeändring angående antalet styrelseledamöter och suppleanter (kapitel 15 Styrelsen). som kom upp som motion inför årsmöte 2021. (se motion i tidigare inlägg)

Motion om ytterligare förändringar i stadgarna hade inkommit och publicerats för sent och kunde således inte behandlas utan måste komma upp i en kommande höststämma.

Efter SARAs årsmöte hade vi nöjet att få lyssna en liten stund på Harald Dörum som medverkat och han delade sina tankar på hur han kommer jobba för att få galoppsporten att växa mer. Han ser mycket positivt på araberna och diskussioner hölls bland annat om arabernas ständiga sistaplats i programbladet, vilket han inte såg som nödvändigt utan vi kunde nog räkna med bättre placeringar.

Förhoppningsvis kommer det nya restriktionsfria året bjuda kunna bjuda in till flera härliga, folkrika evenemang bland annat den saknade Nationaldagsgaloppen!

Vi i styrelsen ser fram emot ett nytt spännande tillsammans med alla aktiva.

Obs… Traditionsenligt delades det (dock endast symboliskt :)) ut diplom för årets prestationer som kommer presenteras i ett separat inlägg med foto och motiveringar.