Du vet väl …

… att det finns möjligheter för dig som uppfödare att också få belöning för arabgaloppörens prestationer på banan? Premier betalas ut till svenskuppfödda arabiska fullblod mellan 3 och 5 år, och till äldre som vunnit premie på minst 25 000 kronor.

Uppfödarpremierna går till den som vid hästens födelse var registrerad som ägare till hästens moder.
En preliminär utbetalning görs i september för perioden januari-juli, medan den slutgiltiga betalas ut efter kalenderårets slut. Uppfödarpremierna beräknas på prissumma och bonus som svenskfödda sprungit in i Sverige och utomlands.