Kallelse till årsmöte

Årsmötet kommer avhållas lördagen den 14 mars med start ca kl. 14/16.00 i Hässleholm. Mera formell inbjudan och dagordning kommer längre fram.
Medlemsavgiften, om du inte redan har betalat den, är för 2020, 300 kronor.
Betalas till SARA:s PlusGiro 29 61 79-5.