VIKTIGT INFÖR SÄSONG 2022

Vi är framme vid den tid på året, där SG ska fördela kommande säsongens löpsdagar.
Arabgaloppens antal löpsdagar är till stor del avhängiga av, hur många hästar det finns för att fylla loppen. SG går efter sin lista av registrerade hästar. Den tar inte med ännu inte färdigregistrerade hästar. Den tar inte med ännu helt oregistrerade hästar.
För de hästars och allas skuld är det viktigt, att SARA har en ”in real life” lista med varenda arab, som påtänkas start i 2022. Registrerade hos SG eller ännu inte.
Den listan kommer också spela roll, när propositionerna ska skrivas, så alla, var snälla skicka skicka en fullständig lista till SARAS ordförande Bodil Blomqvist. Antingen som sms på 0733-826020 eller som mail på [email protected].